Pišite nam
Pošaljite na Linkedin
Pošaljite na Twitter

Aktuelni poslovi

Fasaderski radovi na Narodnom muzeju u Beogradu

Arhitektonsko građevinski radovi na Vizitorskom centru u sklopu Golubačke tvrđave

VISINSKI RADOVI

Naši visinski radnici su, kao članovi ekipe ALP , učestvovali u brojnim projektima

WWW.ALP.RS

Kontakt
"ALP inženjering d.o.o."
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA BR. 43
(zgrada IMS instituta)
11000 BEOGRAD

Tel-fax: 011-265-1184 ili 011-264-7873
E-mail: alpinzenjering@alp.rs
Web adresa: www.alpinzenjering.rs© Alp inženjering d.o.o. All rights reserved.